4. 3. 2019, Zpravodajství

Workshop se zakladateli inkluzivního Circusu Sonnenstich

7. 4. 2019, Jatka78 / Workshop je určen lektorům z žánru nového cirkusu, pedagogům a umělcům zabývajícím se pohybem, případně asistentům, kteří se věnují pohybovým a volnočasovým aktivitám klientů s mentálním znevýhodněním. Workshop není určen přímo klientům, soustředí se na vzdělávání asistentů a lektorů pohybových kurzů. Účastníci kurzu by sami měli být fyzicky zdatní a mít zkušenosti s pohybovým tréninkem.

Program workshopu vychází z tzv. IN.ZIRQUE didaktiky a zohledňuje koncept 7 zvířat. Jedná se o metodu využívající nejen tělesné, ale i mentální předpoklady. Účastníci kurzu budou seznámeni s pěti základními kroky pro pohyb a rovnováhu. Vyučován bude také volný tanec a pohyb jako metoda pro sebevyjádření. Kurz povedou Anna-Katharina Andrees Michael Pigl-Andrees, kteří se pohybovým aktivitám mentálně postižených věnují již od roku 1997, kdy založili inkluzivní Circus Sonnenstich.

Kdy: 7. 4. 2019 11:00-16:00

Kde: Jatka78, tréninková hala

Maximální počet účastníků: 15 osob

Jazyk kurzu: angličtina

Účastnický poplatek: 500 Kč

Termín pro uzávěrku přihlášek je do 15. března. Registraci můžete provést na e-mailu betka@jatka78.cz.

Kurz navazuje hostování inkluzivního souboru Circus Sonnenstich na Jatkách78, více informací
najdete zde. Projekt finančně podpořily Česko-německý fond budoucnosti a Goethe Institut v Praze.