21. 1. 2021, Zpravodajství

EFETSA Online konference 23.-25.3.2021

European Federation for Education and Training in Street Arts (EFETSA) pořádá první online konferenci pro odborníky a umělce se zájmem o vzdělávání v současném pouličním umění. Důraz bude kladen na různé vzdělávací metody a postupy a to, co se lze naučit z postupů a přístupů ostatních. Tématem konference je především diskuze jak může výuka Contemporary Performing Street Arts (CPSA) zlepšit uměleckou úroveň prezentaci ve veřejném prostoru.

TÉMATA

Strukturované vzdělávací programy pro pouliční umění

Případové studie osvědčených postupů

Nové pedagogické přístupy pro CPSA

Praxe jako výzkum

Konference je určena pro pedagogy a odborníky z praxe, režiséry a spisovatele, pouliční divadelní společnosti, pouliční umělce, tanečníky, vizuální umělce, hudebníky, aktivisty, terénní a komunitní umělce, kteří se zabývají vzděláváním a výcvikem v různých oblastech pouličního umění.

Deadline pro přihlášky je 24.1.2021

Podrobné informace a registrační formulář naleznete ZDE

 

Foto: Luka Dakskobler & Rafael Kurnik