26. 10. 2010, Zpravodajství

Plán Cirqueonu 2012

Realizátorem projektu dlouhodobé podpory nového cirkusu v České republice
je Zahrada o.p.s., která  byla založena v roce 2007 za účelem provozování kulturně sociálních aktivit, které si kladou za cíl kultivovat kulturní a sociální vnímání široké veřejnosti.

Cíle

 • provoz Cirqueonu – centra pro nový cirkus, edukační činnost, kurzy
 • sociální cirkus
 • podpora vzniku nových inscenačních projektů
 • poskytování zkušebního zázemí uměleckým skupinám a jednotlivcům
 • vzdělávání profesionálů v oblasti současných cirkusových technik
 • provoz a rozšiřování odborné knihovny a dokumentačního centra
 • výzkumná a informační činnost
 • mezinárodní  spolupráce a rozšiřování této spolupráce

 

Plán činností 2012

 1. realizace pravidelných a intenzivních kurzů cirkusových technik
 2. realizace pravidelných sociálně – cirkusových kurzů v Léčebně v Bohnicích
 3. poskytování zkušebního zázemí pro umělecké skupiny nového cirkusu a divadla (Bratři v tricku, Décalages – divadlo v pohybu atd.)
 4. jednorázová podpora vzniku nových inscenačních projektů (residence, poradenství,  prezentace v zahraničí)
 5. podpora vzdělání profesionálů (zahraniční stáže, Education on Circus, FEDEC)
 6. provoz informačního centra pro nový cirkus (web, databáze, infromace o akcích v EU, veřejné debaty/semináře, advokacie)
 7. profesionalizace oborné knihovny a dokumentačního centra
 8. realizace mezinárodních projektů (The Education in Circus, The Cirlcle Arts)