27. 7. 2015, Zpravodajství

Čtyřsemestrální kurz Taneční a pohybová výchova na HAMU

Katedra tance HAMU v Praze pořádá v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v programu celoživotního vzdělávání čtyřsemestrální kurz (akreditovaný MŠMT – ze dne 8. 1. 2015 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.)

Taneční a pohybová výchova.

Prostřednictvím čtyřsemestrální soustavné a systematické práce umožní tento kurz zájemcům osvojit si a prohloubit základní techniky a výrazové prostředky taneční a pohybové výchovy s metodikou výuky a získat certifikovanou kvalifikaci v oboru Taneční a pohybová výchova.

Organizace výuky

Čtyřsemestrální cyklus přednášek a seminářů se koná jednou měsíčně v pátek a v sobotu vždy od 9.00 do 16.45hod = 16 vyučovacích hodin, září-prosinec/únor-květen = 64 hodin na semestr (celkem 256 vyučovacích hodin/4sem). Součástí cyklu jsou dva týdenní letní semináře s časovou dotací 48 vyučovacích hodin. Výuka je organizována v prostorách Katedry tance pražské HAMU, Malostranské náměstí, Praha 1. Letní seminář se uskuteční v Učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku AMU Beroun

Přednášky a semináře povedou pedagogové katedry tance HAMU:

Doc. Václav Janeček Ph.D., Mgr. Mahulena Křenková, Mgr. et MgA. Andrea Opavská, Mgr. Libuše Ovsová, Mgr. Marie Fričová Ph.D., Mgr. Jiří Lössl, Jiří Čumpelík, Ph.D., Mgr. Mirka Eliášová Ph.D., Mgr. et MgA. Lucie Hayashi Ph.D.

Podmínkou úspěšného absolvování cyklu přednášek a seminářů je:

– pravidelná a aktivní činnost, nejméně 75% účast a průběžně projevovaná aktivita týkající se vlastní pedagogické činnosti

– závěrečný praktický pedagogický výstup a zkouška z didaktiky příslušné taneční techniky

Frekventanti splňující shora uvedené podmínky obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu Taneční a pohybová výchova, který je dokladem o systematickém zvyšování odborné pedagogické kvalifikace, kterou pořádá a garantuje katedra tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

Cena celého dvouletého (čtyřsemestrálního) kurzu činí 25.500 Kč.

Uzávěrka přihlášek do konce listopadu 2015. 

Online přihláška ZDE.

Více informací na https://www.hamu.cz/katedry/katedra-tance/dvpp

nebo na emailu sekretariat.k107@hamu.cz