17. 11. 2015, Recenze

Ročenka 2014/ 2015 Taneční aktuality.cz

Taneční aktuality, internetový magazín o kultuře, nebo také umělecký zpravodajský server či stále se rozrůstající platforma mapující aktuální dění v oblasti nonverbálního divadla, zejména tanečního, u nás i v zahraničí, vydaly již svou osmou tištěnou publikaci – Ročenka 2014/2015 Taneční aktuality.cz.

Ročenka jako každoročně obsahuje zejména výběr z publikovaných textů na webovém portálu Taneční aktuality.cz. V první řadě je tedy rekapitulací, či prozaičtěji procházkou nebo ohlédnutím za uplynulou tanečně-pohybovou sezónou 2014/2015. Texty – recenze, kritiky, myšlenkové črty, v nichž téměř čtyři desítky autorů mapují aktuální dění v Praze a regionech, jsou řazeny do kapitol podle místa konání, divadelních scén, festivalů. Shodně s předešlým vydáním je první kapitola určena přehledovým shrnutím.

Čtyř krátkých zhodnocení minulé sezóny se opět ujali teatrologové. Pohled na českou baletní scénu napsal Roman Vašek, současný tanec zrekapitulovala Jana Návratová, nad sezónou pohybového divadla se zamyslela Ladislava Petišková a za novým cirkusem se ohlédla Veronika Štefanová. V toku článků, které mohou při souvislém pročítání až splývat nebo čtenáře zahlcovat, jako osvěžení působí rozhovory se zajímavými profesionály, kteří formují současnou tanečně-pohybovou scénu u nás či v zahraničí. Z většiny se rozhovory vyznačují velmi dobře kladenými otázkami a věcným rozsahem. Nabízejí pohled ven, dotýkají se cenných domácích a zahraničních zkušeností a mohou být pro čtenáře i inspirací. Již tradičně jsou pak zařazeny vzpomínkové medailonky na jubilanty či na letos zesnulou Maju Pliseckou.

Za speciální bonus, výjimečnou událost, co letošní Ročenku rozhodně obohacuje, je přetisk archivního materiálu u příležitosti 50. výročí založení Baletu Praha. A již tradiční bonus v podobě odborné stati v samotném závěru Ročenky se tentokrát věnuje taneční improvizaci. Bohumíra Eliášová se v příspěvku nazvaném Improvizace jako choreografický princip vrací k dohledatelným počátkům tohoto základního choreografického principu v současném tanci. Autorka skrze historii pojmenovává charakteristické přístupy k improvizaci, neopomíjí osobnosti a své myšlenky rámuje současností. A letos je možné se i podrobněji seznámit s autory článků díky dvěma přehledům (redakce a externisté) na závěr.

Ročenka Taneční aktuality.cz se rok od roku zušlechťuje, poučuje se z chybek minulých. Ta letošní je opět čtivější a přehlednější. Zajímavě zpracovaná obrazová část je již očekávatelná a je k dobru díla, že se Ročenka nepodobá ani katalogu, ani seřadišti slovníkových hesel.

Díky redakci Tanečních aktualit, která navázala, a především udržuje plynulejší linku v oboru české taneční kritiky, se jistě zvedá i úroveň projevu recenzentů. A díky tištěné publikaci pak vedle virtuálních otisků vzniká i jejich trvalejší stopa. Nemohu se ale zbavit dojmu, že úroveň jednotlivých recenzí v publikaci je přesto stále nevyrovnaná. Opakovaně jsem se vracela k těm, které se povznesly nad hodnocení „líbí/nelíbí“ a nad prostou popisnost, co kde je a co kdo dělá. Zaujaly mne kritiky, které dokázaly na kus nahlížet nad rámec toho, co recenzent pouze přímo viděl, tedy to v jaké souvislosti je možné představení vnímat, zda vykazuje shodné znaky s jinými inscenacemi (např. problematika pirátství), nakolik jde o novátorský projekt či o posun v dramaturgické linii samotného tvůrce. Baví mne autoři, kteří svým vzděláním, kvalifikací a hlubokým zájmem o obor dokážou pracovat se svými pocity, které ale nepřeváží nad objektivními jevy a odborným pohledem. Cením si erudovaných autorů, kteří však umí o choreografiích, tématech, vizuálním pojetí atp. psát nejen akademickým jazykem odborných statí, ale zejména jazykem srozumitelným, aniž by ale bylo nutné sklouznout k povrchnosti, povšechnosti a přímočarosti.

Nabízí se samozřejmě otázka, pro jakého čtenáře je Ročenka koncipována. Kdo si publikaci přečte, nebo dokonce zakoupí? Po důkladném pročtení publikace se mi portrét čtenáře jeví v barvách studenta tanečně – pohybových oborů od konzervatoří po akademie, dále v odstínech profesionála ve výše vypsaných oborech a žánrech a v neposlední řadě barvitě vidím zasvěceného nadšence, který posiluje řady publika i tam, kam široká veřejnost opravdu ještě netrefila. Minimálně pro výše vypsaný výčet čtenářů má smysl každoročně projekt Ročenky oživovat, neboť zpětně může sloužit jako rychlý přehled sezóny, či jako zakonzervovaná vzpomínka, nebo dokonce jako doplněk k učebním materiálům (ať pro studenty teoretických humanitních oborů, tak uměleckých).

Myslím si, že důležitým aspektem v hodnocení přínosu Ročenky je také sám proces jejího vzniku, neboť podporuje českou kritiku a motivuje k psaní studenty teorie a dějin divadla (tance, apod.).

Ročenka 2014/2015 Taneční aktuality.cz je svědectvím o vytrvalé práci pisatelů kritik a recenzí, o úspěšných projektech tvůrců a umělců, o intenzivních snahách pořadatelů festivalů. A i když kniha může zároveň připomínat leporelo pohlednic z kulturních výletů, nebo podrobnější kulturní přehled, je bezesporu důležitým obrazem jedné divadelní sezóny v oboru tance, různých forem pohybového divadla a nového cirkusu v odrazu kritického pohledu jedné odborné platformy. 

Hana Strejčková