22. 11. 2010, Zpravodajství

Rozhovor s ředitelem festivalu Circa Marcem Fouillandem

Rozhovor s ředitelem festivalu Circa Marcem Fouillandem

Festival Circa už dnes patří k nejvýznamnějším a největším novocirkusovým festivalům ve Francii a možná i v Evropě. Kdy a jak jste se dostal do funkce ředitele festivalu?

Před více než deseti lety se začala výrazněji proměňovat koncepce festivalu Circa, který se začal mnohem více profesionalizovat. Circa jako taková původně vznikala jako dramaturgicky nekoncepční a stran cirkusové techniky a profesionality různorodý projekt. Její proměna ve festival profesionálního cirkusu si vyžadovala i změnu ve vedení a bylo nutné utvořit profesionální tým, který vybíraly struktury financující tento festival – francouzská vláda, region Midi-Pyrénée, kraj Gers a město Auch. Pro vedoucí tým Circa byli vybráni jednotlivci, kteří řídili a organizovali kulturní dění v Auch. Já jsem dříve působil jako ředitel Městského divadla v Auch. Od této funkce jsem přešel k cirkusu a k řízení festivalu Circa.

Jak probíhá dramaturgická práce a kdo je hlavní autoritou, která rozhoduje o uváděných představeních?

Na představeních se shoduje vyčleněný tým organizace Circuits, která zaštiťuje kulturní dění v Midi-Pyrénée. Na festivalu můžou, nebo by měla být, uváděna představení, která nevznikla dříve než rok před termínem uvedení festivalu Circa. Proto je svým způsobem sestavování dramaturgického plánu každého ročníku riziko. Některá představení známe totiž jenom jako koncept a finální podobu vidíme až na festivalu. Abychom alespoň částečně eliminovali riziko neznámého, spoléháme se na znalost daného souboru, který v předchozích letech přesvědčil o svých kvalitách.

Na festivalu můžeme vidět i tvorbu zahraničních souborů. Přesto je ale většina programu tvořena představeními francouzskými. Jaký je postup při výběru zahraničních představení a proč stále převažují ta francouzská?

Důvod velké přítomnosti francouzských souborů na Circa je ten, že nový cirkus byl po dlouhá léta především francouzskou doménou. Nicméně posledních deset let se situace mění a nový cirkus jako svéprávné umění proniká i do jiných evropských zemí i na jiné kontinenty. Proto se nám daří i mezi zahraničními adepty najít soubory na tak vysoké technické i umělecké úrovni, že je můžeme pozvat na festival Circa.

Circa má přídomek „festival aktuálního cirkusu“. Mohl byste tento pojem trochu přiblížit?

Není jednoduché popsat aktuální cirkus. Primárně ale toto umění vychází od lidí, kteří praktikují cirkusová umění, jako je akrobacie, žonglování, krasojízda nebo klaunerie. Tuto techniku později využívají k tomu, aby tvořili výpovědi o lidském těle a schopnostech člověka jít za hranice vlastních tělesných i psychických sil. Není pravidlem, že každý účinkující předvádí projekty založené čistě na cirkusové technice. Někdy od ní odhlíží, popřípadě výrazněji pracují s prostorem a světelnou instalací. Ta činí jejich představení více vizuálně plastická. I tak je však hlavním tématem jejich inscenací lidské tělo, jeho limity a snaha o jejich překonání. Ve festivalovém programu tak obsáhneme tvůrčí projekty, které staví na technice lidského těla jakožto hlavním nástroji jejich tvorby. Ale uvidíte zde také inscenace, které se více inspirují výtvarným uměním, přičemž cirkusovou techniku zatlačují do pozadí. I tato rozmanitost je jistou známkou aktuální podoby novocirkusového umění. 

Veronika Štefanová, Auch 2010