29. 9. 2016, Zpravodajství

VÝZVA – FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2017 – TAŽNÍ PTÁCI

Festival nového divadla Malá inventura vypisuje otevřenou výzvu pro projekty do programové sekce Tažní ptáci – tedy projekty bez trvalého institucionálního zázemí (nejsou rezidenty domovské scény, nejsou zastupovány produkčním domem).

Do Tažných ptáků se může hlásit projekt, který

  • je mezioborový s převažující divadelní složkou
  • vznikl v období 15. listopadu 2015 – 15. listopadu 2016
  • je technicky nenáročný, popř. jej lze uvádět v technicky nenáročné verzi
  • je malého až středního charakteru (obsazení, technické požadavky)

Vybraným projektům nabízíme:

  • prezentaci na festivalu Malá inventura Praha a možnost další prezentace v rámci regionální části festivalu (Jičín, České Budějovice, Jihlava, Opava)
  • možnost prezentace v rámci sítě regionálních center kulturního networku Nová síť a další možná spolupráce na výjezdech v rámci ČR i zahraničí
  • prezentaci v PR materiálech festivalu Malá inventura

Přihlášky přijímáme do 31. 10. 2016

Přihláška zde
Dotazy na e-mail produkce@novasit.cz