8. 11. 2016, Zpravodajství

SEMINÁŘ: Jak psát o novém cirkuse III

Po úspěšných dvou ročnících semináře Jak psát o novém cirkuse, které se konaly v rámci festivalů Fun Fatale (2014) a Cirkopolis (2014 a 2015), CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus v roce 2017 pořádá další seminář pro mladé autory a autorky pod vedením zkušeného divadelního kritika Vladimíra Mikulky (Svět a divadlo, NaDivadlo). Seminář Jak psát o novém cirkuse III se uskuteční v rámci čtvrtého ročníku festivalu nového cirkusu Cirkopolis v Paláci Akropolis v Praze od 14. do 17. února 2017. Cílem prakticky i teoreticky zaměřeného semináře bude seznámit začínající i zkušenější mladé kulturní novináře a novinářky s metodami a postupy psaní o novém cirkuse pro online media. Semináře budou tematicky navazovat na zhlédnutá představení.

Přihlásit se mohou autorky a autoři z České republiky i ze Slovenska, kteří mají alespoň základní zkušenost (v rámci studia, festivalových zpravodajů, studentských časopisů, blogů, atd.) s psaním o živém umění (divadlo, tanec, nový cirkus, opera, muzikál, pohybové divadlo, loutkové divadlo i amatérské divadlo). Zájemci mohou posílat přihlášky do 31. ledna 2017 na email veronika@cirqueon.cz. Součástí přihlášky by měl být strukturovaný životopis a alespoň jeden článek (tištěný, nebo online)

Kapacita účastníků je omezená. Vybraným zájemcům zajistíme vstup na čtyři představení (Collectif Porte 27, Compagnie Sacékripa, Nuua, Alexander Vantournhout) mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirkopolis v Praze, účast na čtyřdenním semináři a drobné občerstvení. Výstupem bude online sborník článků všech účastníků, který bude publikován na stránkách www.cirqueon.cz. Absolventi semináře budou mít v případě zájmu možnost následně přispívat do online cirkusového magazínu CIRQUEON.

S případnými dotazy se obraťte na Veroniku Štefanovou veronika@cirqueon.cz