3. 9. 2018, Reportáže

Mezinárodní konference Circus and Its Others II.

Mezinárodní novocirkusová konference Circus and Its Others II. se uskutečnila v Praze.

Konference Circus and Its Others II. byla největší akademickou událostí zaměřenou na cirkus, která se kdy v České republice konala. Hlavním pořadatelem Circus and Its Others II. byl CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus ve spolupráci s Brock University v Torontu, Union College v New Yorku, Univeristy of Copenhagen v Kodani a Univerzitou Karlovou v Praze, zastoupených Karen Fricker, Charlesem R. Batsonem, Michaelem Eigtvegem a Martinem Pšeničkou. Za CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus se na organizaci konference podílela Veronika Štefanová, která v CIRQUEONu vede dokumentační centrum a zároveň spolupracuje na různých mezinárodních projektech. První ročník konference Circus and its Others proběhl v roce 2016 v Montréalu, jejímž výsledkem bylo mimo jiné speciální vydání recenzovaného periodika Performance Matters, které vyšlo v červnu 2018 a bylo pokřtěno v rámci konference na festivalu Letní Letná. Nebývalý zájem o konferenci v Montréalu utvrdil zakladatele projektu v názoru, že otázky cirkusu a rozdílnosti je třeba zkoumat zevrubněji i nadále.

V rámci konference Circus and Its Others vznikla otevřená mezinárodní platforma pro setkání odborníků na cirkus z celého světa, v rámci níž mohla byt zahájena mnohovrstevnatá diskuze o cirkuse a cirkusových uměních. Přednášející se zaměřili zejména na proměny současné (novo)cirkusové praxe. Do tohoto tématu byla zahrnuta problematika genderu, pop kultury, sexuality, sociálního cirkusu, pedagogiky i otázky lidských fyzických a mentálních schopností či omezení ve vztahu k cirkusu.

Na konferenci vystoupilo 45 přednášejících z Evropy, Severní a Jižní Ameriky i Austrálie. První diskuzní blok byl věnován současné situaci českého nového cirkusu. Kulatý stůl moderovala Veronika Štefanová, která k diskuzi přizvala představitele české novocirkusové scény: Elišku Brtnickou (Cirkus Mlejn), Rostislava Nováka ml. (Cirk La Putyka), Matyáše Rambu (Losers Cirque Company), Adama Jarchovského (Bratři v tricku a CIRQUEON), Barboru Adolfovou (CIRQUEON a CIRKONET) a Alžbětu Tichou (Feel The Universe Circus Company).

Mezi hlavními řečníky se objevila absolventka National Circus School v Montrealu a bývalá členka souboru Circus Cirkör Marie-Andrée Robitaille ze Stokcholmu,vedoucí uměleckého výzkumu a pedagožka Camilla Damkjaer z Kodaně či artistka Erin Ball s teatroložkou Karen Zaiontz z Kanady, jež se zaměřují na praxi v oboru cirkusu s tělesným hendikepem. Marie-Andrée Robitaille je absolventkou National Circus School v Montrealu a bývalou členkou souboru Circus Cirkör. V roce 2011 založila na Stockholm University of Arts projekt Gynoïdes, který se věnuje výzkumu role ženy v cirkuse. A o tomto tématu přijela promluvit do Prahy. Camilla Damkjaer je vedoucí uměleckého výzkumu a pedagožka na University of Southern Denmark v Kodani. Na konferenci měla přednášku „Circus and yoga as each other’s other“, o zastoupení cirkusu v jiné pohybové praxi, kterou je Ashtanga jóga. Na konferenci se akreditovalo přes 80 diváků nejen z České republiky, ale také z jiných evropských zemí (Finsko, Nizozemsko, Velká Británie, Belgie, Francie) a USA.

Po montréalskem vzoru, kdy se první ročník konference odehrál na pozadí festivalu Completèment Cirque v Montréalu, se konala i pražská konference v rámci Letní Letné v Divadle DISK. Ve spolupráci s festivalem Letní Letná tak organizátoři připravili showcase českých profesionálních umělců a souborů nazvaný Cirksession. Během tří dnů měli návštěvníci možnost vidět celá představení souborů: Bratři v tricku, Loser(s) Cirque Company, Vít Neznal & kol., Cink Cink Cirk, Feel the Universe Circus Company, Circo Frico a další.

 

foto: David Konečný