26. 12. 2011, Zpravodajství

Fresh Circus #2

Circostrada Network připravuje již druhý pracovní seminář na téma rozvoje cirkusového umění v Evropě.

Po velkém úspěchu z roku 2008 se dvoudenní seminář znovu zaměří na diskuze o současném dění na poli nového cirkusu, na definici potřeb tohoto sektoru, na změny v infrastruktuře a mnohá další témata, která budou rozdělena do jednotlivých workshopů ve dvou dnech.

Vzhledem k rozličným problémům, s ohledem na zúčastněné  země a pro lepší orientaci při sestavování programu vyzývají organizátoři umělce, skupiny, profesionály i všechny ostatní, kteří se pohybují v oblasti současného cirkusu, aby se aktivně zapojili do vzniku tematických okruhů, které budou zpracovány do programu semináře. Vyplněním online dotazníku přispějete ke zkonkretizování představy o problémech a podrobnější reflexi současného stavu v evropských poměrech.

Detailní program semináře bude znám od 1.2. 2012 na webu Circostrada network. Od tohoto data bude také zpřístupněna možnost se registrovat –  vzhledem k omezené kapacitě nutná podmínka pro všechny zájemce!

Novinky můžete sledovat také na facebooku.