21. 4. 2012, Zpravodajství

Jaký byl pařížský Fresh Circus 2

Ve dnech 12. a 13. dubna 2012 se v Paříži konala mezinárodní konference Fresh Circus 2. Událost, jíž se účastnilo přibližně 500 reprezentantů ze 42 dvou zemí světa, organizovala Circostrada Network, mezinárodní síť institucí a organizací, jež se podílí na rozvoji a podpoře novocirkusového umění. Konference byla již druhou v pořadí, přičemžprvní ročník se uskutečnil na podzim v roce 2008, taktéž v kulturním centru La Villette.

Hlavním obsahem konference Fresh Circus 2 byla výměna informací, zkušeností, poznatků a nových nápadů pro novocirkusové projekty všeho druhu. Výsledkem diskusí, seminářů, přednášek a kolokvií měly být nové poznatky a reflexe důležité pro rozvoj světové novocirkusové infrastruktury.

Jednotlivá témata byla probírána na paralelněse konajících seminář a prezentacích, nabízíme malý výčet z nich: Social circus: what impact for citizens?, Contemporary circus aesthetics: standardisation, globalisation, diversity of cultural expressions?, Artistic residency programmes: How to make use of space and time?, Audience development: the role of new media?, “Green circus arts”: what environmental responsibilities?

Kromě seminářů a kolokvií byly také představeny nové mezinárodní projekty a publikace k tématu nového cirkusu: Handbook of Good Practices to Combat Gender Stereotypes and Promote Equal Opportunities in Film, Television and Theatre in Europe (International Federation of Actors) by Richard Poláček, Europe-China Cultural Compass (EUNIC) by Judith Staines, The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe (Circostrada Network) by Anne Tucker, nebo Nordic Circus Survey (New Nordic Circus Network / Nordic Circus Year 2011) by Lotta Vaulo.

Za Cirqueon se konference účastnila Šárka Maršíková a Veronika Štefanová, která byla organizátory oslovena, aby moderovala jeden ze seminářů konference nazvaný How do you criticise circus arts?, který byl tematicky zaměřený na kritickou a obecně publicistickou reflexi novocirkusového umění. Cirqueon si za čtyři roky své existence a aktivní mezinárodní spolupráce vybudoval své pevné místo mezi ostatními organizacemi a institucemi, které se konference účastnili.Na setkání jste potkali také ředitele festivalu Letní Letná Jiřího Turka a ředitelku Divadelního institutu – Institutu umění Pavlu Petrovou.

Semináři Fresh Circus 2 předcházela také jendodenní konference Policies and support schemes for the circus arts in Europe jejíž program byl sestaven pro vysoké úředníky z Ministerstev kultury a ostatních organizací zabývajících se podporou živého umění ve své zemi (Art councils) . Speciální seminář byl věnován také Evropským městům kultury a podpoře nového cirkusu v rámci těchto evropských akcí. Jendá se o velice prestižní setkání, kde si mohou úředníci vyměnit informace a inspirovat se navzájem. Nutno říct, že na mezinárodním poli i mezi ministerskými úředníky probíhá velmi živá debata, velmi rádi společně sdílí své problémy a díky dobrým příkladům z praxe se navzájem podporují a pomáhají najít řešení. Bohužel čeští úředníci z Ministerstva kultury se k tomuto setkání postavili zády. I přes oficiální pozvání Ministerstva kultury Francie tak Českou republiku zastupovala ředitelka Divadelního institutu – Institutu umění Pavla Petrová a za Plzeň 2015 programová ředitelka Šárka Havlíčková.  Na setkání bylo zastoupeno celkem 14 zemí Evropy. 

Děkujeme organizátorům semináře za pařížské setkání!