20. 6. 2012, Zpravodajství

Evropský rezidenční program pro kulturní publicisty

Evropský projekt ‚Unpack the Arts‘ vyhlašuje výzvu pro umělecké novináře, kritiky, editory a publicisty k účasti na rezidencích v rámci cirkusových festivalů v průběhu srpna až listopadu. Jedná se o unikátní příležitost rozvoje kritického uvažování, výměny znalostí z oboru a zkoumání role reflexe umění v současné společnosti.

V tomto kole výzvy se jedná o tři setkání na festivalech:

Ny Cirkus Festival (15-18.8., Copenhagen)

CIRCa (31.10.-3.11., Auch) 

Festival novog cirkusa (8-11.11. Nov. Zagreb)

Každá rezidence se koná v rámci festivalu a její struktura je totožná- během 4 dnů povedou moderátoři odborné diskuze, lekce s experty, návštěvu představení a jejich hodnocení, rozhovory s uměleckými řediteli a pozvanými umělci.

O rezidenci mohou žádat pouze profesionálové – kulturní publicisti se zájmem o performing arts –  pracující pro  TV, radio, noviny či časopisy s minimálně tříletou praxí a aktivním působením v oboru. Účastníci musí ovládat na velmi dobré úrovni anglický jazyk – mluvený i psaný projev.

Vyplněnou přihlášku, kterou nalaznete v příloze k tomuto článku, je nutné do 6. července odeslat na adresu info@unpackthearts.eu, dále je nutné v příloze zaslat CV a motivační dopis.

Pro účast na rezidenci není nutné zaplatit žádné registrační poplatky. Organizátoři hradí cestu, ubytování, stravu a vstupenky na představení.

Více informací naleznete zde