Ateliér klaunské scénické a filmové tvorby JAMU

Cílem ateliéru je předat mladým umělcům, kteří se věnují fyzickému divadlu a performanci, nástroje, směry, možné přístupy k práci, nabídnout jim rámec a prostředí pro jejich vlastní tvorbu a zkoumání. Ve výuce se klade důraz na různé možnosti dramaturgie (literární, hudební, choreografický a vizuální přístup k dramaturgii), dále na vztahy mezi scénickým a filmovým jazykem a v neposlední řadě také na různorodost prostoru (ulice, plenér) a sociálního kontextu pro hry a inscenace. Cílem je rozvíjet živou, tvořivou fantazii těla i intelektu především v kontextu technických disciplín. Vedoucím Ateliéru je doc. Pierre Nadaud.