Cirk La Putyka

Cirk La Putyka vznikl v roce 2009 z popudu uměleckého ředitele, herce a režiséra Rosti Nováka. Založení profesionální skupiny předcházel úspěch prvního představení s názvem La Putyka; do roku 2016 soubor vytvořil dalších patnáct inscenací. Umělecký soubor tvoří šestnáct členů z řad herců, muzikantů, akrobatů a tanečníků, přičemž  každý z nich má přesah do dalších disciplín. Cirk La Putyka má své zázemí v pražských Holešovicích – v novém prostoru Jatka78, kde pravidelně uvádí svá představení. Soubor se účastnil tuzemských i mezinárodních festivalů a přehlídek: EXPO – Shanghai, festival Divadelná Nitra, Letní Letná, Dny Prahy v Sarajevu, festival v Tampere, Terrassa Noves Tendéncies ve Španělsku, Tini Tinou v Kambodži, Tokiu, FRINGE Festivalu v Edinburghu, Sydney Australie, Národní divadlo v Helsinkách a další.