Cirkus Mlejn

Cirkus Mlejn byl založen premiérou inscenace Postav na čaj! v únoru 2010. Ta byla byla zároveň absolventským představením Elišky Brtnické a Jany Klimové na pražské HAMU v oboru Nonverbální divadlo. Soubor se věnuje autorské tvorbě, hledá různé možnosti vyjádření myšlenky skrze akrobacii. Akrobatické dovednosti využívá k bourání hranic fyzických možností performera, nikoli k čisté exhibici. Tvůrci se inspirují výtvarným uměním a tancem, ale také mimouměleckými pohybovými aktivitami, dětskými hrami a objekty každodenního života.