PROSHOWTO

ProSHOWto je jednou z obchodních značek firmy Vystrčil s.r.o.
Značka zahrnuje stále se rozšiřující sortiment produktů určených převážně pro cirkusovou zájmovou, ale i profesionální činnost, nevylučuje však ani klasické sportovní využití.
Vývoj a test produktů výrobní značky ProSHOWto je prováděn ve spolupráci s profesionálním vedením, trenéry a artisty cirkusu LeGrando. Díky této spolupráci vznikají kvalitní produkty využitelné v širokém cirkusovém a sportovně-zábavném spektru.