Cirk La Putyka Slapstick Sonata

Slapstick sonata spojuje Mozartovy sonáty s groteskní komedií éry němého filmu a vytváří doslovnou kombinaci vrcholného umění a populární kultury. Vizuální poezie se v něm potkává s absurdní fyzickou komedií a současným cirkusovým projevem. Vzdušná akrobacie, pády, klaunské skopičiny, tanec, živá hudba a teatrální prvky, to vše se spojuje ve volně plynoucí proud odkazů na žánry od klasické opery po grotesku.

 

Režie: Maksim Komaro

Obsazení: Jiří Weissmann, Anna Schmidtmajerová, Vojtěch Fülep, Michal Boltnar, Daniel Komarov, Šárka Bočková

Akrobatická konzultace: Janne Rosen

Kostýmy: Kristina Záveská

Světelný design: Juho Rahijärvi

Zvukový design: Tuomas Norvio

Premiéra: 22. 2. 2012 Nová scéna/La Fabrika