Zdravotní klaun

Hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí, geriatrických pacientů a seniorů a tím pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu. Zdravotní klauni pacienty odreagují od strachu, napětí a úzkostí z léčby nebo z neznámého nemocničního prostředí. Členové týmu zdravotních klaunů jsou zpravidla profesionálové s dramatickým vzděláním (DAMU, JAMU, FAMU). Je ale mnoho klaunů s přirozeným nadáním bez odborného vzdělání. Důležitým předpokladem je komediální talent, hudební nadání, schopnost improvizace, ale také velká schopnost empatie, trpělivosti a samozřejmě vztah k dětem. V současnosti jsou profesionální zdravotní klauni považováni za účinnou součást léčebného procesu na dětských odděleních nemocnic ve většině vyspělých evropských zemí.