Kurz Young teens 12-15let/yrs AJ/ENG

A course aimed at children from 12 to 15 years old, beginners and those who have already attended our courses. The course is conducted in English, ideal for native speakers or students who want to work actively with English. You will train all disciplines with an emphasis on balance, partner work and theater techniques.

Kurz zaměřený na děti od 12 do 15 let, začínající i ty, které již k nám do kurzů chodily. Kurz je vedený v angličtině, ideální pro rodilé mluvčí či studenty, kteří chtějí aktivně s angličtinou pracovat. Trénovat budete všechny disciplíny s důrazem na balanc, partnerskou práci a divadelní techniky.

Informace o kurzech / Information about courses

You can find information about the listed courses, who teaches them and the possibility of registration in the Webooker reservation system, you can find the detailed course schedule below on this page.

Register

You can find when the semester starts, ends and when the holidays are in the Semester Schedule.

You can find contact information for the course administration, when enrollments are taking place and when we list courses in Practical information for courses.

Informace o vypsaných kurzech, kdo je učí a možnost registrace najdete v rezervačním systému Webooker, podrobný rozvrh kurzu najdete níže na této stránce.

Registrovat

Kdy semestr začíná, končí a kdy jsou prázdniny naleznete v  Harmonogramu semestru.

Kontakt na administraci kurzů, kdy probíhají zápisy a kdy vypisujeme kurzy naleznete v Praktických informacích ke kurzům.