Glynis Hull-Rochelle

Glynis Hull-Rochelle

Glynis zkoumá pohyb v různých formách celý život, hledá spojení mezi tělem, myslí a duší. Věnuje se dramaterapii, pohybové/somatické a verbální terapii zaměřené na tělo. Věří, že pohyb, smích a kreativita léči. Od roku 2002 učí jógu (Iyengar, Ashtanga Vinyasa, Akrojoga). Má ráda akrobacii, partnerskou akrobacii, balanční disciplíny (slackline/chození po laně, funambulismus, jednokolku), tanec a somatické zkoumání, fyzické divadlo a klaunérii, zpěv a bubnování. Je bývalá Montessori pedagožkou a působila jako terapeutka a učitelka socio-emocionálních dovednosti v Montessorich školách. Je součástí projektu Circus Clinic, který se zabývá zapojením současného cirkusu do terapie. Glynis pochází ze Spojených států, v Praze žije přes 30 let a mluví plynně česky.