CasCas – Belgie

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu CaCas byly srovnávány odlišné přístupy k těmto uměním a možnosti mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými subjekty z této oblasti. Projekt trval od května 2010 do listopadu 2011.

Do projektu se zapojily čtyři evropské země – Švédsko, Finsko, Velká Británie a Belgie. Instituce, soubory a nezávislé organizace spojily své síly a umožnily realizátorům CasCas nahlédnout do jejich fungování, komunikovaly s ostatními zeměmi zapojenými do projektu, a umožnily tak výměnu názorů a zkušeností.

Osm vybraných osob vždy podniklo šestidenní turné po institucích a organizacích nového cirkusu a pouličního umění vybrané země. Turné se zúčastnili umělci, produkční, manažeři souborů, divadlení kritici, technici i vědci.

Každé ze čtyř zúčastněných zemí byl věnován tištěný booklet, v němž jsou přehledně strukturovány a sepsány sesbírané informace: statistika, financování, legislativa i estetické kvalitay produkcí nového cirkus a pouličního umění. Součástí bookletů jsou i rozhovory s reprezentanty nového cirkusu a pouličního umění každé země.

Booklet si můžete stáhnout na této stránce.

Za jednotlivé země vedly projekty organizace: Subtopia (Sweden), Circus Development Agency (UK), MiramirO (Belgium) and Finnish Circus Information Center (Finland)

Zdroj: CasCas – Experiment diversity with street arts and circus

cascas_belgium_web.pdf