Circus and Its Others

Konference Circus and Its Others II. byla největší akademickou událostí zaměřenou na cirkus, která se kdy v České republice konala. Hlavním pořadatelem Circus and Its Others II. v roce 2018 byl CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus ve spolupráci s Brock University v Torontu, Union College v New Yorku, Univeristy of Copenhagen v Kodani a Univerzitou Karlovou v Praze.

V rámci konference Circus and Its Others vznikla otevřená mezinárodní platforma pro setkání odborníků na cirkus z celého světa, v rámci níž mohla byt zahájena mnohovrstevnatá diskuze o cirkuse a cirkusových uměních. Přednášející se zaměřili zejména na proměny současné (novo)cirkusové praxe. Do tohoto tématu byla zahrnuta problematika genderu, pop kultury, sexuality, sociálního cirkusu, pedagogiky i otázky lidských fyzických a mentálních schopností či omezení ve vztahu k cirkusu. Na konferenci vystoupilo 45 přednášejících z Evropy, Severní a Jižní Ameriky i Austrálie.

První ročník konference Circus and its Others proběhl v roce 2016 v Montréalu. Jejím výsledkem bylo mimo jiné speciální vydání recenzovaného periodika Performance Matters, které vyšlo v červnu 2018 a bylo pokřtěno v rámci konference na festivalu Letní Letná.

CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus zůstává součástí projektu Circus and Its Others v zastoupení Veronikou Štefanovu jakožto členkou akademické komise.

circusanditsothers.com