Circus Transformation: A Guidebook for Social Circus Trainers

Social cirkus je dynamicky se rozvíjející forma práce, která využívá cirkusové umění jako prostředku k dosažení kladných výsledků v sociální a psychické stránce osobnosti a v motorických dovednostech. Myšlenka social cirkusu začala vznikat v jižní Americe, kde cirkusoví profesionálové učili děti a mládež z ulice (tzv. street kids). Social cirkus se ukázal jako úspěšný v prevenci kriminality a jiných sociálně patologických jevů. Principy sociálního cirkusu se začaly rychle šířit po světě, vznikaly cirkusové školy se zaměřením na práci s mládeží. Social cirkus se neprofiloval jen jako volnočasová aktivita, ale svůj potenciál dále rozvíjel a rozvíjí dodnes. O to se zsaluhuje i Caravan Circus Network, organizace, která vydala online publikaci pro lektory social cirkusu – Circus Transformation: A Guidebook for Social Circus Trainers (dokument by měl sloužit jako návod pro dvacetidenní trénink lektorů social cirkusu). Shrnuje kompetence takového lektora z hlediska pedagogických, fyzických (cirkusvá technika) i tvůrčích předpokladů. Caravan Circus Network je mezinárodní organizace, která sdružuje dvanáct škol a neziskových organizací ze dvanácti evropských zemí, které se soustřeďují na cirkus pro děti a mládež a social cirkus. Cílem organizace je podporovat a rozvíjet metody a postupy v této oblasti a prostřednictvím seminářů a setkání aktivně rozvíjet diskuzi na téma social cirkusu a cirkusové pedagogiky.

online publikace je ke stažení zde

 

A Guidebook for Social Circus Trainers