Cirkus v Jedli/Circus at Jedle

Dokument Cirkus v Jedli představuje projekt CIRQUEONu – Centra pro nový cirkus, který proběhl v září 2015 v Praze v Jedličkově ústavu a školách. Projekt byl realizován spolu s několika evropskými partnery ze sítě Social Educircation a byl podpořený programem Erasmus+.

Circus at Jedle introduces a project by CIRQUEON – A Center For Contemporary Circus which took place at the Jedlička Institute and schools in Prague in September 2015. The project was realized in cooperation with several European partners from the Social Educircation Network and received support from the Erasmus+ program.

educircation_jedle_studie_cz

educircation_jedle_studie_en