Contemporary Circus in the Czech Republic

CIRQUEON – centrum pro nový cirkus ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem vytvořil přehledovou studii Summary study: Contemporary Circus in the Czech Republic o současném stavu nového cirkusu v České republice, která má za cíl představit české i zahraniční široké veřejnosti všechny aspekty související s fungováním nového cirkusu na našem území.

Součástí studie je krátký historiografický úvod o vztahu českého divadelního a cirkusového prostředí. Zásadní část studie je věnována přehledu aktuálně působících souborů, festivalů, vzdělávacích center a institucí, která se o rozvoj tohoto umění v České republice zasluhují. Podstatným aspektem dokumentu je i stať o postavení nového cirkusu v rámci české kulturní politiky a legislativy. Stejně tak určující jsou data spojená s financováním nového cirkusu.

Autorkami studie jsou Šárka Maršíková a Veronika Štefanová.

Obsah:

I. Circus and Theatre in the Czech Republic

II. Legislation and funding for contemporary circus

III. Operational models of professional companies in the CR

IV. The main representatives of contemporary circus

V. Infrastructure

cq_study_2012.pdf