European Charter for Hosting Circuses in Towns

European Charter for Hosting Circuses in Towns je průvodce pro všechny profesionální umělce a soubory, které využívají mobilní šapitó. Tento dokument obsahuje informace z oblasti legislativy zahrnující práva a povinnosti uměleckého kočování a stavby šapitó.

European Charter for Hosting Circuses in Towns byl inspirován projektem Establishment for the Circus realizovaným v roce 2001 ve Francii. Ve stejném roce byl podepsán ministrem kultury a jinými spřízněnými organizacemi. Podobný projekt se uskutečnil i v roce 2007 ve Španělsku, kde organizace APCC – Catalan Association of Circus Professionals vydala listinu Collaboration Charter for Circus on Big Tops Tours. Obě listiny zajišťují hostujícím cirkusovým umělcům prostředky pro kvalitní prezentaci cirkusového umění v jednotlivých destinacích. Stejně tak listiny upravují povinnosti hostujících umělců ve vztahu k místu, v němž své umění provozují.

Zdroj: Circostrada Network

EuropeanCircusCharter.pdf