Galway Community Circus – Community Impact Study Results Aand Analysis

Galway Community Circus je irské cirkusové sdružení pro děti a mládež. Od roku 2002, kdy sdružení vzniklo, počet členů narostl ze čtyř na dvě stě padesát. Galway Community Circus vede kurzy a trénink pro děti a mládež ve věku od pěti do dvaceti let. Tyto kurzy finančně také přizpůsobuje mladým lidem, zvláště těm, kteří si mnohdy nemůžou cenu kurzů sami dovolit zaplatit. Cílem této studie bylo zmapovat činnost Galway Community Circus a především její pozitivní vliv na děti a mládež, kteří cirkusovou komunity v posledních pěti letech navštěvovali. Data v této studii vychází z rozhovorů, diskusí a dotazníků.

Galway_Community_Circus_Community_Impact_Report___Stephen_J_Cadwell.pdf