INCAM – International Network of Circus Arts Magazines

Online magazín CIRQUEONu se stal součástí mezinárodní sítě, která sdružuje tištěné i online magazíny, jejichž obsah je zaměřen na cirkusová umění. Cílem tohoto sdružení odborných organizací i jednotlivců je podporovat kvalitu informování o dění v oblasti cirkusu formou komentářů, zpráv i kritických diskusí. Prostřednictvím webu INCAM můžou zájemci zjistit, jaká online či tištěná periodika věnovaná cirkusu existují, kdo je řídí, co obsahují, v jakých vychází jazycích a kde je možné je dohledat. Členové sítě se schází v rámci cirkusových festivalů a konferencí za účelem vzdělávání v oboru publikování o cirkuse.