Příručka pro lektory sociálního cirkusu

Cílem příručky Framework of Competences for Social Circus Trainers je představit základy metodologie práce trenéra sociálního cirkusu. Dokument obsahuje kapitoly, v nichž je sociální cirkus definován a představen na příkladech i činnosti jednotlivých partnerů organizace CARAVAN (viz níže). Zásadní je kapitola o metodologii práce a projektech, které v oblasti sociálního cirkusu vznikají.

Sociální cirkus je inovativní metoda v oblasti sociálního rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže. Začal vznikat před 25 lety a postupně se šířit po celém světě. Jen v Evropě dnes existuje přinejmenším 2500 cirkusových škol a center, která nabízejí cirkusové aktivity dětem a mládeži. Cirkusové disciplíny a jejich výuka má napomáhat sociálnímu rozvoji dítěte, tedy jeho psychickému i fyzickému rozvoji a jeho začlenění do kolektivu. CARAVAN se také zaměřuje na výuku a vzdělávání trenérů sociálního cirkusu.

Framework of competences for social circus trainers

Příručku vydala mezinárodní organizace CARAVAN, která sdružuje devět škol a center (z devíti evropských zemí) zaměřujících se na sociální cirkus.

Členové CARAVAN:

Caravan_LEO1fnalLOW2.pdf