CIRQUEON

Mnoho mladých trpí úzkostí a bojí se selhání. Tento projekt propojuje duševně/psychicky zranitelný svět mladých a kreativní svět cirkusového umění. Záměrem projektu je zlepšit preventivní práci s mládeží účastnící se cirkusových lekcí a jiných aktivit. Zlepšit povědomí cirkusových lektorů a jejich schopnost pracovat s mládeží jež má psychické obtíže. Nabídnout alternativní léčbu založenou na cirkusových technikách a tělesné gramotnosti v psychiatrii pro mládež a při péči o ně. Zvýšit povědomí o výhodách využití cirkusu jako nástroje pro duševní pohodu.

Cíle projektu:
1) Nové poznatky, metody a nástroje pro zlepšení duševní pohody mezi mládeží díky cirkusovým
technikám a schopnosti používat tělo (physical literacy).
2) Představení těchto poznatků cirkusovým lektorům a pracovníkům s mládaží a pomoci tak zefektivnit a vylepšit jejich práci s nimi.
3) Vytvoření praktického manuálu, který bude obsahovat získané poznatky, informace, ilustrace a
alternativní metody a nástroje založené na cirkusových technikách. Manuál bude jak pro lektory tak
psychoterapeuty, kteří pracují s dětmi, jejichž chování představuje výzvu či mají duševní poruchu.
4) Představení a distribuce manuálu.
5) Posílení a ustálení partnerství pro budoucí růst a implementaci aktivit souvisejících s výsledky tohoto projektu.

Program: Erasmus+
Partneři: CIRQUEON, Circus in Beweging (BE), Fondazione Uniti per crescere insieme (IT)

Koordinátorka projektu

Hana Davidová
hana@cirqueon.cz

Circus Clinic podporují