Cirkus BASE

Cirkus BASE je unikátní kulturně-vzdělávací událost, která reprezentuje nový cirkus a jeho disciplíny široké veřejnosti v Praze a Chomutově pod širým nebem. Je to cirkusová základna, místo, kde se snoubí veškerá pestrost a záběr nového cirkusu. Naservíruje novocirkusová představení a umožní osahat si cirkusové disciplíny jako žonglování, provazochodectví, akrobacii či parkour na vlastní kůži. Stožáry cirkusového šapitó se vztyčí v Chomutově od 5. do 13. května a na pražské Ladronce od 20. května až do 2. června. Více info o projektu na www.cirkusbase.cz

Cirkus Base pořádá CIRQUEON ‒ Centrum pro nový cirkus ve spolupráci s norskou Trondheim kulturskole a Norskými fondy EEA grants.

Facebook / Instagram

Termín konání:

Chomutov:
5. – 13. 5. 2023

Praha:
20. 5. – 3. 6. 2023

Trondheim:
4. – 9. 6. 2023

Cirkus BASE podpořili:

Fondy EHP
Norské Fondy
EEA Grants
EEA Grants CZ

Projektová manažerka EEA podpory:
Ludmila Vacková, mail: vackova@spitfirecompany.cz, tel.: +420 774 108 366
PR manažerka:
Adéla Brabcová, mail: adela@cirqueon.cz, tel.: +420 608 745 485

Circus Base is a unique cultural and educational event that represents new circus and its disciplines to the general public in Prague and Chomutov under the open sky. It is a place where all the diversity and scope of the new circus come together. It offers new circus performances and allows you to experience circus disciplines such as juggling, tightrope walking, acrobatics and parkour first-hand. The masts of the circus tent will be erected in Chomutov from 5 to 13 May and in Prague’s Ladronka from 20 May to 2 June.

Circus Base is organised by CIRQUEON – Centre for New Circus in cooperation with the Norwegian Trondheim Cultural School and Norwegian EEA grants.

Dates:

Chomutov:
5. – 13. 5. 2023

Praha:
20. 5. – 3. 6. 2023

Trondheim:
4. – 9. 6. 2023

Circus BASE project is supported by:
Fondy EHP
Norské Fondy
EEA Grants
EEA Grants CZ

 

 

Koordinátorka projektu

Tereza Vohralíková

Cirkus BASE podporují