Cirkus BASE

Cirkus BASE je společným projektem CIRQUEONu a norské Trondheim Cultural School, který byl podpořen z fondů EHP a Norska v programu Kultura, programové oblasti: Podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti kultury.
Projekt Cirkus BASE je logickým pokračováním dlouholeté praxe CIRQUEONu – Centra pro nový cirkus. Představíme v něm letité znalosti a zkušenosti široké veřejnosti v místech, která takové možnosti běžně nenabízejí.
Jedná se o mimořádnou umělecko-společenskou událost, která bude reprezentovat nový cirkus a jeho široké zaměření (vzdělávací, sociální i umělecké) pro veřejnost, pro místní školy a organizace i pro profesionální umělce a lektory. Dočasný umělecko-společenský prostor bude nabitý aktivitami, které vycházejí z programu partnerských organizací (Cirqueon a Trondheim Cultural School). Celkem čtyřtýdenní program v šapitech představí Pražanům a obyvatelům Chomutova nový cirkus několika různými způsoby. Program bude provázán s danou lokalitou, ale nabídne i příležitost pro mezinárodní setkání.

Termín konání:

Chomutov:
5.-13. 5. program pro veřejnost

Praha:
20.5. – 3.6. 2023

Cirkus BASE je podpořen z finančních mechanismů EHP

Cirkus BASE is a joint project of CIRQUEON and the Norwegian Trondheim Cultural School, supported by EEA and Norway Grants under the Culture Programme, Programme Area: Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation.
The Cirkus BASE  project is a logical continuation of the long-standing practice of CIRQUEON – Centre for Contemporary Circus. It will showcase years of knowledge and experience to the general public in venues that do not normally offer such opportunities.
It is an extraordinary artistic and social event that will represent the contemporary circus and its broad focus (educational, social and artistic) to the public, to local schools and organizations, and to professional artists and trainers. The temporary art and social space will be packed with activities based on the programme of the partner organisations (Cirqueon and Trondheim Cultural School). A total of four weeks of programming in the big tops will introduce contemporary circus to the people in Prague and Chomutov in several different ways. The programme will be linked to local acitivies and initiatives, but will also offer the opportunity for international encounters.

Dates:

Chomutov:
5.-13. 5. program pro veřejnost

Praha:
20.5. – 3.6. 2023

Circus BASE project is supported by the EEA grants.

 

Cirkus BASE podporují