CIRQUEON

Pilotní projekt 2020-2022

Projekt Cirkusová pedagogika pro učitele tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ a SŠ neboli TěloCIRK realizuje CIRQUEON ve spolupráci se čtyřmi pražskými školami (ZŠ Ohradní, Gymnázium Postupická, Gymnázium Nad Alejí a Montessori ZŠ Archa), jejich pedagogy tělesné výchovy a studenty. Projekt si klade za cíl přiblížit učitelům tělesné výchovy principy cirkusové pedagogiky, které si budou moci osvojit ve své praxi a ve spolupráci s profesionálními cirkusovými lektory je zapojit do běžné výuky ve školách.

Projekt vychází ze zkušeností CIRQUEONu s realizací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovaných kurzů cirkusové pedagogiky v kombinaci se zkušenostmi s projektem  TěloCIRK  – alternativními hodinami tělesné výchovy, které v CIRQUEONu probíhají pravidelně od roku 2017.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

Koordinátorka projektu

Markéta Lázňovská
marketa@cirqueon.cz
+420 ‭777 227 530‬

4:32

TěloCIRK

TěloCirk, trailer

5:33

Prezentace knihy TěloCIRK

6:24

TěloCIRK (2020 - 2022)

TěloCIRK v praxi

Cirkusové techniky bývají zařazovány do hodin tělesné výchovy v zemích západní a severní Evropy (zejména ve Finsku) a pozorování ukazují, že studenti mají pozitivnější vztah k pohybovým aktivitám, protože je mohou provozovat bez zaměření na výkon, ve spolupráci se spolužáky a proto nesoutěžně. Dalšími přínosy cirkusových aktivit jsou zlepšení komunikace v kolektivu, zvýšení sebevědomí studentů, větší uvědomování si vlastního těla, zlepšení rovnováhy a také menší tendence k rizikovému chování, díky „bezpečnému risku“ zažívanému v cirkusových hodinách.

Výstupem dvouletého projektu je metodická příručka TěloCIRK: Využití prvků cirkusové pedagogiky v tělesné výchově, která je v online verzi volně ke stažení na našem webu. Její součástí je série ilustračních videí, která knihu doplňují. 

 

Tělocirk podporují