Blackout paradox – Shamaniac

„Kdo se dívá ven, ten sní; kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí.“
Carl Gustav Jung