LINES – CIRCUS AND MULTIMEDIA WORKSHOP

Prezentace workshopu Cirkus a Multimédia pořádaného Cirqueonem a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni v únoru 2015. Workshop proběhl v rámci projektu ENCI.

Projekt ENCI – European Network for Circus Interchange byl podpořen Programem celoživotního učení Leonardo Partnership. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za obsah projektu ani žádné případné užití dotčených informací.