27. 9. 2012, Zpravodajství

Magisterský titul v oboru Street art ve Španělsku!

Na Univerzitě ve španělském městě Lleida se tento rok otevře nový magisterský obor „Street Arts Creation“. Ve spolupráci s festivalem pouličního umění FirraTaregga vznikl obor kombinující praktické i teoretické předměty se zaměřením na profesionální performery a umělce se zájmem o tvorbu ve městě jako prostoru a místu mnoha možností. Nový obor je plně profesionální a klade důraz jak na praktickou tvorbu, tak teoretické základy i zahraniční stáže během studia.

Regstrace do nového programu je v tuto chvíli otevřena! Až do 15.listopadu je možné podat přihlášku do tohoto pilotního programu.

Požadavky pro registraci, formulář a informace o poplatku naleznete na jejich webových stránkách.

kontakt: master@firatarrega.com