CIRQUEON

Podporujeme uměleckou tvorbu

Poskytujeme podmínky pro uměleckou tvorbu i umělecký výzkum a pro pravidelné tréninky českým a zahraničním umělcům z oboru nového cirkusu (masterclasses, umělecké rezidence).

Provozujeme tréninkové a tvůrčí centrum v pražských Nuslích a ve Vršovicích.

Produkujeme mezinárodní festival nového cirkusu Cirkopolis a poskytujeme odborné konzultace dalším festivalům a divadlům.

Objevujeme a vychováváme novou generaci mladých cirkusových umělců a pomáháme jim v jejich profesním rozvoji.

Zprostředkováváme českým umělcům kontakt s evropským prostředím formou rezidencí, vzdělávacích projektů a pracovních příležitostí.

Vzděláváme

Jsme přední českou organizací věnující se cirkusové pedagogice.

Poskytujeme pravidelné a jednorázové kurzy novocirkusových technik pro širokou veřejnost (děti od 1 roku, teens, dospělé).

Nabízíme školám (základním a středním) alternativní hodinu tělesné výchovy s využitím technik nového cirkusu.

Pořádáme odborné kurzy. Základy cirkusové pedagogiky pro učitele, terapeuty, sociální pracovníky.

Vydáváme odborné publikace zaměřené na cirkusovou pedagogiku.

Informujeme

Disponujeme unikátní odbornou knihovnou zaměřenou na nový cirkus.

Sledujeme aktuální dění na poli současného cirkusu v České republice i v zahraničí.

Vydáváme vlastní podcast, odborné recenze a informuje prostřednictvím audioobsahu.

Propojujeme

Zprostředkováváme českým umělcům kontakt s evropským prostředím formou rezidencí, vzdělávacích projektů a pracovních příležitostí.

Vytváříme prostředí pro výměnu zkušeností prostřednictvím zahraničních stáží a rezidencí.

Pořádáme komunitní festival Nuselské dvorky.

Spolupracujeme s akademickými pracovišti na poli výzkumu i výuky.

Založili jsme a koordinujeme síť Cirkonet – česko-slovenské platformy pro podporu, rozvoj a advokacii sociálního a mladého cirkusu.

Jsme členem všech významných oborových sítí v ČR a zahraničí.

Jsme partnerem mnoha evropských projektů a iniciátorem řady mezinárodních spoluprací.

Lidé

Kateřina Plevová

administrace kurzů
+‭420 770 688 633‬

Eliška Jevičová

ředitelka organizace, sponzoring
+420 732 377 984

Šárka Maršíková

zakladatelka CIRQUEONu, umělecká ředitelka, Festival Cirkopolis, Nuselské dvorky, Czech Contemporary Circus Showcase, rezidenční program
+420 604 713 414

Adéla Brabcová

PR manažerka, komunikace s médii, propagace
+420 608 745 485

Zuzana Malina

rezidenční program, pronájmy, firemní eventy
+420 775 028 269

Markéta Lázňovská

projektová manažerka / spolupráce se školami, TěloCIRK, koordinace kurzů cirkusové pedagogiky, soukromé workshopy pro veřejnost a firmy
+420 777 227 530

Barbora Adolfová

konzultantka – mladý a sociální cirkus, mezinárodní spolupráce, zakladatelka sítě Cirkonet, výzkum

Katka Klusáková

metodická vedoucí lektorského týmu
‭+420 777 050 549‬

Adam Jarchovský

metodický vedoucí lektorského týmu

Veronika Štefanová

šéfredaktorka, podcast, knihovna, výzkum
+420 603 507 869

Lucie Špačková

projektová manažerka festivalu Cirkopolis
+420 723 178 635

Anna Vondráčková

koordinátorka Platformy, newsletter CirkusInfo
+420 732 989 294

Ředitelka organizace:
MgA Eliška Jevičová

Správní rada:
MgA. Michal Lázňovský, PhD – předseda
Ing. Jana Vohralíková
Mgr. Vlastimil Ježek

Dozorčí rada:
Mgr. Vojtěch Chloupek
MgA. Eva Tázlerová
MgA. Denisa Václavová, PhD.