Podpořte rekonstrukci nuselského CIRQUEONU

Svým darem podpoříte:
• rekonstrukci a otevření 3. haly pro kurzy
• vytvoření kavárny a relax zóny
• renovaci šaten, toalet a sprch

CIRQUEON
2:43

PODPOŘTE REKONSTRUKCI CIRQUEONU

0:33

CIRQUEON LAB v Petrohradské před rekonstrukcí

4:32

TěloCIRK

1:50

Učme cirkus bezpečně!

Filip Jevič: Cirkus ve fyzioterapii funguje!

2:45

Lidé CIRQUEONU: Stéphanie N’Duhirahe

1:08

AirGym Art Company Residency

2:12

Squadra Sua – Přecházení