Platforma českých novocirkusových profesionálů

“Platforma” je neformálním sdružením spojujícím české novocirkusové profesionály. Rozesíláme newsletter informující o aktuálním dění a hledáme možnosti vzájemné spolupráce, sdílení zkušeností.

Plaftormě se snažíme dát podobu, která bude plnit tyto hlavní cíle:

1)  Poskytovat informační servis aktérům české novocirkusové scény – formou aktualit z oboru (výzev a open calls na webu Cirqueonu), pravidelně rozesílaného newslettru, poskytováním konzultací, sběru statistických dat a zpracováním studie mapující potřeby oboru.

2) Propagovat nový cirkus jako obor i směrem k veřejnosti – v současnosti hlavně formou zveřeněné databáze subjektů nového cirkusu na webu Cirqueonu, také hledáme finance pro organizaci digitálního Showcase nového cirkusu

3) Propojovat aktéry scény s děním ve veřejné správě a ostatních profesních organizacích. Zástupci Platformy se účastní strategických jednání o klíčových tématech na poli živého umění jako je například status umělce a kulturní politika. Platforma je ve spojení s ostatními profesními organizacemi (je členem několika významných oborových sítí v ČR i v zahraničí), dochází k výměně informací a velmi důležitému propojování oborů. Cílem Platformy je kvalitněji tato témata a know-how sdílet s novocirkusovou komunitou, poskytovat poradenství a být kvalitním partnerem pro jednání na nejvyšší úrovni.

V roce 2024 připravujeme mapující studii novocirkusové scény v ČR.

 

Chystané akce:

Minikonference Platformy 29. dubna v Praze

 

Realizované akce pro veřejnost:

Seminář Organized Creativity (10. 4. 2024)

Debata Kafe, cirkus, booking (4. 4. 2024)

Ustavující schůze Asociace nového cirkusu (19. 3. 2024)

Webinář Pracovněprávní minimum v kultuře (03/2024)

Webináře Daňové aspekty mezinárodní spolupráce (02 / 2024)

Série debat Kafe, sdílení, cirkus (10, 11 / 2023)

Kafe, granty, cirkus (9/2023)

 

Činnost platformy je v letech 2022-2024 podpořena z Fondů EHP v rámci programu Kultura. Oficiální stránky Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org