6. 5. 2019, Blog

CIRQUEON NA LANECH

Reportáž z projektu Wires Crossed uvádíme v češtině i v angličtině.

Před mnoha lety se v bruselské škole École de Cirque de Bruxelles zrodila láska. A to láska k funambulismu (chůzi po ocelovém laně s balanční tyčí). O pár let později díky mezicirkusovým přátelstvím vzniknul odvážný nápad. V roce 2020 se irské město Galway stane evropským městem kultury. Proč nevyužít nádhernou aktivitu spojující fyzický a psychický balanc a nepoužít funambulismus pro nějakou obrovskou nevídanou akci při této příležitosti? A tak se zrodil projekt Wires Crossed Galway 2020.
V srpnu roku 2020 se v Galway bude bez přestávky 2020 minut (něco přes 33 hodin) přecházet po lanech přes místní řeku a její deltu do moře. Na to ale bude třeba mnoha a mnoha (a mnoha) funambulistů. Kde je vzít? Jen díky mezinárodním projektům na školení nových lektorů této disciplíny a jejímu šíření do dalších zemí a mezi další zájemce.

A tak se díky Báře Adolfové, která se překvapivě vyskytuje vždycky tam, kde se začíná něco zajímavého dít, CIRQUEON stal partnerem pro druhou vlnu projektu výuky nových lektorů funambulismu. Společně s berlínským Cabuwazi, bruselskou École de Cirque de Bruxelles a švédským Circus Cirkör jsme se poprvé sešli v Praze na Vyšehradě, pod křídly a zázemím Starého Purkrabství. Celým týdnem nás velice citlivě provázel jeden z hlavních lektorů a vývojářů projektu Bruno Frenette (společně s funambulním guru Dennisem Josselinem a ředitelem bruselské cirkusové školy Vincentem Wautersem vytvořili a stále vylepšují metodologii, program, materiály, filosofii a duši projektu Wires Crossed). Během jednoho týdne se nás 12 účastníků učilo základy funline (funambulismus za použití slack-line místo ocelových lan – mnohem jednodušší set-up a dostupnější finančně i materiálně). Vstřebávali jsme metodologii chůze po laně a práce s balanční tyčí, navzájem se inspirovali různými učebními principy a kreativními nápady, zkoušeli všemožné druhy přípravy, upevnění, kontroly materiálu, počítali zatížení, tahy, tlaky, hmotnosti a síly, vázali jsme uzly a učili se názvy anglicky, francouzsky, ale někdy i česky, německy a švédsky.
Zároveň pod pečlivou kontrolou a neustálým osobním, ale respektuplným vedením a poradenstvím, nám nechal Bruno spoustu místa na spolutvorbu programu a našeho tréninku stejně jako na sdílení technik, triků, nápadů či jen tak rozhovorů na cirkusové či osobní úrovni.

Pracovali jsme do výšky 2 m nad zemí a tudíž jediným jištěním je pozornost a balanční tyč. Tou se funambulista může opřít o zem a tak pády nehrozí. Nevypadá to jako veliká výška, ale každý jsme nějaký a tudíž i podtitul projektu „Balance Your Fear“ (vybalancuj svůj strach) se nám krásně proplétalo celým týdnem. Někdo má strach z větší výšky, někdo ze zavázaných očí, někdo z chůze ve 3 lidech jenom s jednou tyčí, někdo z lehání si na záda nebo ze stojky na ramenou na laně… A tak jsme hovořili o traumatu, a co pro nás znamená, a co bychom potřebovali, abychom s ním mohli pracovat. Učili jsme se, kdo co jak prožívá a že vytvořit pocit bezpečí, důvěry, podpory, klidu a soustředění se dá mnoha způsoby a každý potřebujeme něco jiného. Pracovali jsme i s narůstající únavou, parádním sluníčkem i celodenní zimou, deštěm a vlhkýma nohama a kluzkými slack-linami.

Výtečně zorganizovaný a vybalancovaný program, společně s teplým a příjemným zázemím Purkrabství a fantastickým jídlem, nám dovolil se doslova prosmát celotýdenní dřinou a vytvořit krásnou partu úplně rozdílných, ale zároveň velice blízce spojených lidí.
Už teď se na sebe těšíme za pár týdnů v Bruselu na týdnu číslo 2.

Takže díky, čau a dál táhněme za jeden provaz! 😉

Katka, Glynis a Stéphi


Many years ago, a deep love developed at the Brussels school École de Cirque de Bruxelles. This was a love for funambulism (walking a tightwire using a balancing pole).  Thanks to expanding circus networks, within a few years, a bold idea was born: in 2020 the Irish city of Galway would be the European City of Culture. Why not use this event to stage a plan, previously unseen, promoting the wondrous activity of funambulism which connects physical and psychological balance? Thus the project Wires Crossed Galway 2020 came into being!

In August 2020, funambulists will walk the wire over the local Galway river and the delta to the sea for 2020 consecutive minutes (a little more than 33 hours). For that we need many, many funambulists! Where will they be found?  International projects spread throughout various countries to find teachers to train in funambulism. And because Bára Adolfová, who always seems to be in the right place at the right time, wherever interesting projects begin, was there with her eyes open, CIRQUEON became a partner in the second wave of the project to train new funambulist teachers.  Participants from Cabuwazi in Berlin, École de Cirque de Bruxelles in Belgium and the Swedish Circus Cirkör met for the first time here in Prague at Vyšehrad, taken under the wings of the Old Burgrave’s House, where we had our indoor headquarters. Bruno Frenette was our sensitive guide for the whole week. He is one-third of the core of the founding team, along with funambulism guru Dennis Josselin and Vincent Wauters, the director of École de Cirque de Bruxelles – all three established the project and continue to improve and revise it and its methodology, program, materials, philosophy and soul.

During one week, the 12 participants learned the basics of funline (funambulism using a slack-line instead of a steel wire, offering a much simpler and more economical set up. We learned the methodology of walking the line with the balancing pole, we inspired each other with various principles and creative ideas, we tried every type of preparation and attachment system, material checks, calculated the loads, pull, pressure, weight and force on the slack-line, practiced tying knots and learned terms in English, French and sometimes Czech, German and Swedish!

Under Bruno‘s carefully observant, personalized and respectful leadership, we participants had a lot of space for co-creating the program ourselves, as well as for training, sharing technical tips, tricks, ideas or just chatting about circus or personal issues.

We walked the wire up to two meters above ground, and up to this height one can only use their awareness and the balancing pole to stay up. The balancing pole is a tool that can be leaned upon the ground until the funambulist feels ready to balance. Two meters may not look like a great height, but everyone is different, and certainly the subtitle of the project “Balancing Your Fear” was beautifully woven into the entire week.

Some of us are afraid of heights, others have a fear of being blindfolded, some struggled walking in threes with only one pole between them. Others were cautious about lying on one’s back on the wire, or doing a shoulderstand on the wire.  So we conversed a lot about trauma, what it means and what we would need to be able to work through it. We learned who was experiencing which fears and found out that creating a feeling of safety, trust, support, calm and concentration can happen in many ways, and that each of us might need something a little different.

We also worked through the week with our increasing tiredness, some time under a hot sun and other days chilled to the bone, with rain, wet feet and slippery slack-lines.

This perfectly organized and balanced program (thanks Bára Adolfová!), along with our warm and pleasant indoor headquarters at the Burgrave’s House and delicious food, allowed us to laugh through the week of hard work and create a wonderful group of completely diverse yet very closely connected people!

We are already excited for Week 2 of our training in Brussels, in just a few weeks!

So thank you, ciao and let’s keep walking the same line!  😉

Katka, Glynis and Stéphi