23. 10. 2012, Zpravodajství

Edukační projekt: Jak psát o novém cirkuse

CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus začal nový a v České republice jedinečný publicistický projekt nazvaný Jak psát o novém cirkuse. Inspirováni zahraničními partnerskými organizacemi, které vydávají vlastní cirkusová periodika, jako je britská Sideshow nebo francouzská Strada, bychom chtěli i v České republice vytvořit publicistický prostor pro nový cirkus.

Oslovili jsme studenty divadelních a žurnalistických oborů, kteří se o nový cirkus zajímají a chtějí se v psaní o něm zdokonalovat. Budou tak mít příležitost setkávat se pravidelně a zblízka s aktuálním děním na poli českého nového cirkusu a osobnostmi, které se v této oblasti pohybují.

V současné chvíli už vzniká magazín na stránkách www.cirqueon.cz. Jeho obsahem budou recenze, reportáže a rozhovory z novocirkusového dění především v České republice. Pokusíme se nahlédnout i na některé produkce a festivaly v zahraniční. Šéfredaktorkou a koordinátorkou celého projektu je Veronika Štefanová, která se dlouhodobě zabývá psaním o českém i zahraničním novém cirkuse.

Pro budoucí publicisty je nová publikační online platforma jedinečnou publikační příležitostí a také možností získat nové kontakty a rozšířit povědomí o novém cirkuse.

Magazín ale tvoří především čtenáři, kteří se díky našim článkům dočtou více, než se vejde do denního tisku nebo jiných periodik.