20. 11. 2012, Zpravodajství

Čeští cirkusoví lektoři se v mezinárodním projektu EDUCIRCATION učí rozvíjet možnosti sociálního cirkusu

Praha, 25. 10. 2012 / Mezinárodní projekt Educircation zaměřený na vzdělávání lektorů a profesionálů působících v oblasti nového cirkusu vstupuje do druhého kola, který bude zaměřený na oblast sociálního cirkusu a možnosti využití cirkusových umění pro terapeutické účely. Ve dnech 6. a 7. listopadu se v Praze uskuteční první setkání koordinátorů zapojených evropských organizací.

Do prvního běhu mezinárodního projektu Educircation, který probíhal v letech 2010 – 2012, se zapojily divadelní instituce z pěti evropských zemí: Associacio Valenciana De Circ (Španělsko), Hungarian Juggling Association (Maďarsko), The Invisible Circus (Velká Británie), Jonglier Katakomben gemeinnützige (Německo) a Cirqueon – Centrum pro nový cirkus (Česká republika). V letošním roce se poprvé projektu účastní i belgická organizace Cirkus in Beweging.

„Právě workshop sociálního cirkusu, který v minulém roce zorganizoval CIRQUEON v psychiatrické léčebně v Bohnicích přivedl všechny účastníky k nápadu pokračovat v dobře započaté spolupráci. V novém projektu se cirkusoví lektoři budou věnovat vyučování cirkusových technik a jejich využitím pro specifické skupiny. Např. pro rizikovou mládež, lidi s tělesným nebo mentálním postižením, sociálně slabé rodiny, národnostní menšiny nebo seniory.“ říká Barbora Adolfová, projektová manažerka Cirqueonu – Centra pro nový cirkus.

Druhý ročník Educircation bude proto speciálně věnovaný problematice sociálního cirkusu,  který představuje jednu z inovativních možností kreativní sociální terapie. Každá ze zapojených organizací připravuje pro účastníky programu workshop sociálního cirkusu zaměřený na práci se specifickou sociální skupinu. Český workshop bude i letos probíhat v prostorách Psychiatrické léčebny Bohnice a bude vycházet ze zkušeností lektorů, které získali při vedení celoročních workshopů pro pacienty léčebny.

„Sociální cirkus (social circus) je dynamicky se rozvíjející forma práce, která využívá cirkusové umění jako prostředek k dosažení kladných výsledků v sociální a psychické stránce osobnosti a v motorických dovednostech. Sociální cirkus se ukázal jako úspěšný v prevenci kriminality a jiných sociálně patologických jevů. Nabízí celou škálu činností jako jsou žonglování, akrobacii, klaunérii, tanec, muziku a další.  Tyto činnosti jsou rozličné a každý si může najít to své. Každá aktivita vyžaduje rozličné dovednosti, které si prostřednictvím každé z nich člověk osvojuje a trénuje.“ říká lektor Adam Jarchovský, který vede workshopy sociálního cirkusu v Bohnické léčebně.

Více informací o projektu EDUCIRCATION najdete na jeho webové stránce www.educircation.eu.

EDUCIRCATION je evropským projektem pro podporu vzdělávání cirkusových lektorů administrovaný občanským sdružením Tolerdance. Hlavním partnerem projektu je Cirqueon – Centrum pro nový cirkus.