4. 11. 2019, Aktuality v projektech

Circus ++ odstartoval!

V říjnu 2019 odstartoval v Bruselu velký evropský vzdělávací projekt, na jehož konci vznikne curriculum bakalářského programu cirkusové pedagogiky, který bude adaptovatelný na fakulty různých zaměření (pedagogika, umění, sport, sociální práce a další) po celé Evropě. Za CIRQUEON do Bruselu vyrazili a na projektu budou pracovat Adam Jarchovský a Barbora Adolfová.

Circus++ vznikl z iniciativy mezinárodní youth a social cirkusové sítě Caravan Circus Network a bude koordinovaný finskou Tampere University. Během tříleté spolupráce budou univerzity a cirkusové školy z Finska, Švédska, Francie, Irska a České republiky mířit k významnému cíli, kterým je vytvoření formálního studijního programu pro cirkusovou pedagogiku, který doposud chybí a je nezbytný pro vývoj cirkusové pedagogiky jako svébytné profese.

Caravan Circus Network tímto projektem navazuje na předchozí práci zaměřenou na vzdělávání cirkusových pedagogů. Jedná se zejména o „Circus TransFormation“, který poskytuje neformální vzdělání prostřednictvím ročního kurzu ve čtyřech blocích ve čtyřech různých zemích a nabízí základní znalosti a kompetence pro cirkusové pedagogy. Tento projekt je nyní v polovině už pátého cyklu a prošlo jím několik desítek účastníků z celého světa.

Na Circus TransFormation navázal ryze výzkumný projekt Circus+, mapující národní kontexty, zdroje a možnosti vzdělávání cirkusových pedagogů a zároveň také formuloval kompetenční rámec pro curricula formálních vzdělávacích programů. Tím byl položen základ právě pro Circus ++, který statuje nyní.

Máme velkou radost, že CIRQUEON je součástí tohoto projektu. Byly vytvořeny čtyři výzkumné týmy, které budou zpracovávat dílčí části curricula. CIRQUEON má tu čest, že bude pracovat ve společnosti finského Sorin Sirkusu a Tampere Univerzity, které mají velké zkušenosti a více než třicetiletou praxi v cirkusové pedagogice.

A právě ve finském Tampere je v prosinci 2019 další setkání. Těšíme se!

Adam Jarchovský