15. 1. 2020, Zpravodajství

Zapojte se do dotazníkového šetření IDU

Pokud jste individuální umělec v oblasti divadla, hudby, tance nebo nového cirkusu, věnujte 10 minut svého času!

Institut umění – Divadelní ústav vyzývá k účasti v krátkém dotazníkovém šetření týkajícím se nezávislého/ soukromého sektoru v oblasti scénických umění v České republice. Průzkum je určen individuálním umělcům, kteří jsou v daném sektoru aktivní. Průzkum je anonymní a výsledky budou součástí studie zadané sdruženími zaměstnavatelů a odborů v mediálním, zábavním a uměleckém sektoru na úrovni EU. Studie je financována Evropskou komisí.

Účast v průzkumu nezabere více než 10 minut času, ale budou tak sebrána data, která sektoru v České republice dosud chybějí.

Dotazníkové šetření je otevřeno zde.

IDU zároveň žádá o sdílení šetření s dalšími umělci, o kterých víte, že jsou aktivní v této části sektoru živého umění v České republice.

Pokud nejste individuální umělec, ale zastupujete organizaci v daném sektoru, můžete kontaktovat Pavlu Petrovou na e-mailu pavla.petrova@idu.cz. Bude vám zaslána pozvánka k vyplnění specifického dotazníku tohoto průzkumu.

Děkujeme.