21. 2. 2020, Aktuality Cirqueonu

Workshopy pro lektory a pedagogy

Připravili jsme pro vás dva jedinečné workshopy s Josefem a Jitkou Rosenovými, které jsou určené lektorům a pedagogům!

 

18. 4. Hry – tvořivost – hravost – vývojová psychologie – lektor a jeho hranice

Jak zapojit hru do lekce, v čem hra může pomoci, různé typy her, jak zadávat pravidla a na co si dát pozor, zásobník her…
Vývojová stádia dítěte – psychologie dítěte dle věku, co pomáhá při práci s ním a na co si dát
pozor.
Definice hranic lektora, jak se bránit konfliktům, jak si najít a udržet vlastní hranice.

Kdy: 18. 4. 2020, 9:00 – 12:30 + 14:00 – 18:00

Cena: 1 100 Kč při platbě předem či 1 500 Kč na místě

 

19. 4. Hry s příběhem, storytelling v rámci cirkusu, lektor a jeho psychohygiena

Dramatická hra, příběhovost, storytelling v rámci výuky cirkusových dovedností. Jak zapojit
dramatičnost a divadelnost. Techniky dramatické výchovy a muzikoterapie. Základy hlasové
výchovy, rozvoj hereckých dovedností, improvizace. Jak připravit divadelní etudu.
Psychologie stresu a syndromu vyhoření. Jak dávat zpětnou vazbu – sobě, dětem, rodičům.

Kdy: 19. 4.2020, 9:00 – 12:30 + 14:00 – 18:00

Cena: 1 100 Kč při platbě předem či 1 500 Kč na místě

 

Lektoři:

MgA. Josef Rosen – vystudoval výchovnou dramatiku na DAMU, Gestalt terapii, lektor v organizaci Divadelta (sociální divadlo do škol), zdravotní klaun, herec, lektor ve společnosti Impropact (vzdělávání managerů).

MgA. Jitka Rosenová – vystudovala speciální pedagogiku a výchovnou dramatiku na DAMU, studuje muzikoterapii na UPOL, umělecká ředitelka v organizaci Divadelta (sociální divadlo do škol), zdravotní klaunka.

 

Na workshopy se přihlašujte přes náš rezervační systém.