4. 6. 2020, Zpravodajství

Jak na scénická umění online – Cyklus online diskusních setkání

8.–11. 6. vždy od 10 do 12 hodin na platformě Zoom / Cyklus online diskusních setkání „Jak na scénická umění online“ reaguje na nové podmínky, které pro živé umění přinesla vládní opatření zavedená v důsledku pandemie SARS-CoV-2. V jejich důsledku řada umělců i organizací přistoupila k zpřístupňování své tvorby prostřednictvím digitálních médií. Problematika zpřístupňování jak nových uměleckých obsahů a živých přenosů, tak již existujících záznamů či jejich nových verzí připomněla i otevřela řadu metodologických otázek, vyvolala obavy z úbytku živých produkcí v budoucnosti a zároveň klade nové nároky na umělce i kulturní pracovníky působící ve sféře scénických změní.

Z dotazníkového šetření zaměřeného na aktuální potřeby českých scénických umění v důsledku pandemie SARS-CoV-2, které Institut umění – Divadelní ústav realizoval v rámci programu „Propagace českých scénických umění do zahraničí“ v dubnu 2020, jednoznačně vyplynulo, že v této oblasti chybí řadě zástupců českého divadla a tance znalosti, dovednosti a know-how. Šetření přineslo také další podněty pro edukativní, diskusní a zahraniční aktivity i pro oborové profesní organizace. Na téma „Jak na scénická umění online“ proto naváží další diskusní setkání. V současné době připravujeme diskuse na témata titulkování inscenací, udržitelnost v divadle a regionální mezinárodní spolupráce.

Cyklus online setkání „Jak na scénická umění online“ se zaměřuje jak na problematiku záznamu divadelního představení pro účely archivace, následného studia a prezentace pro odbornou veřejnost, tak na problematiku zpřístupňovaní divadelní a taneční produkce prostřednictvím digitálních platforem pro širokou veřejnost. V jednotlivých částech by se měl zabývat alespoň základními otázkami souvisejícími s těmito tématy: metodika kompletního záznamu divadelního představení, autorskoprávní složka záznamu divadelního představení, střih záznamu divadelního představení, dramaturgie záznamu divadelního představení. Online setkání budou mít moderovanou diskusní část odborníků na danou problematiku, poté bude následovat prostor pro otázky ze strany publika.

 

Program

8.6. 10–12
Metodika kompletního záznamu divadelního představení

Diskutují:

Roman Prorok, mediální poradce, výkonný producent, režisér

Ondřej Šejnoha, ředitel Studia FAMU

Vít Hradil, režisér, střihač, kameraman

Peter Kotrha, kameraman a střihač

Moderuje:

Petr Dvořák, Moravské muzeum Olomouc

Link k registraci na webinář Metodika kompletního záznamu divadelního představení

 

9.6. 10–12
Autorsko-právní složka užití záznamu divadelního představení

Přednáší:

František Vyskočil, specializace na práva autorů a výkonných umělců, reklamní a filmové právo, ochranu osobnosti a ochranu dobré pověsti právnických osob / pedagog AMU

Link k registraci na webinář Autorsko-právní složka užití záznamu divadelního představení

 

10.6. 10–12
Střih záznamu divadelního představení

Diskutují:

Pavel Jirásek, Česká televize / Ateliér audiovizuální tvorby a divadla JAMU

Jiří Šimek, lektor workshopů základy střihu videa / Ufftenživot

Stanislav Dobák / tanečník, videoumělec, fotograf

Moderuje:

Věra Ondrašíková, choreografka, tanečnice

Link k registraci na webinář Střih záznamu divadelního představení

 

11.6. 10–12
Dramaturgie záznamu divadelního představení

Diskutují:

Ondřej Šrámek, kreativní producent, redaktor, dramaturg / Česká televize

Luděk Horký, teatrolog, manažer vývoje – Centrum dramaturgie dětské tvorby České televize

Jan Malík, tanečník, pedagog, choreograf, producent a kurátor projektů současného tance / Pulsar

Moderuje:

Marta Ljubková, šéfdramaturgyně Činohry Národního divadla

Link k registraci na webinář Dramaturgie záznamu divadelního představení

 

Setkání se uskuteční na ZOOM platformě, je nutné si předem stáhnout ZOOM aplikaci v bezplatné verzi. Po vyplnění registračního formuláře (viz výše uvedené odkazy na jednotlivé části) Vám přijde e-mail s odkazem na přistup do webináře. Registrujte se pokud možno 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.

Kontaktní osoba:

Barbora Comer

Barbora.comer@idu.cz

+420 775 856 540