5. 2. 2013, Zpravodajství

Živé umění vytváří kulturní dědictví budoucnosti, jaký odkaz zanechá tato vláda?

Otevřený dopis s tímto titulem 1. února  předaly předsedovi vlády Petru Nečasovi, ministryni kultury Aleně Hanákové a ministru financí Miroslavu Kalouskovi vůdčí osobnosti kulturních neziskových organizací z celé ČR. Zástupci Volného sdružení nestátních neziskových organizací (NNO) v kultuře a umění a Iniciativy pro kulturu spojili síly, aby upozornili na hluboké podfinancování živého umění v naší zemi a nadále klesající rozpočty na granty.

„Kulturní a kreativní odvětví v rámci EU výrazně přispívají k vyšší zaměstnanosti a přinášejí nezpochybnitelné ekonomické multiplikační efekty. Každá koruna dobře investovaná do kultury a umění, se státu několikanásobně vrátí,“ upozorňuje dopis, s odvoláním na studie EU o ekonomice kultury: „Kulturní a kreativní sektor je Evropskou komisí vnímán jako silný zaměstnavatel srovnatelný např. s automobilovým průmyslem. V České republice neziskový sektor pracuje v oblasti kultury a umění za extrémně složitých podmínek, v řadě regionů převládá dobrovolnická práce nad profesionalizací sektoru. Přitom jsou to právě profesionální kulturní organizace i občanské aktivity, tj. celé široké spektrum neziskových organizací, které se výrazně zasazují o zvýšení atraktivity prostředí, potírání negativních jevů ve společnosti a v neposlední řadě zvyšování kulturní úrovně a povědomí. Ty nejvýznamnější šíří dobré jméno naší země po celém světě.“

Přílohou k otevřenému dopisu je přehled o vývoji dotací MK ČR za posledních sedm let. Podpora živého umění od roku 2007 klesla o 56,78 % – oproti 648 mil. Kč (2007) počítá návrh rozpočtu na rok 2013 s 280 mil. Kč. Takové kroky už jsou pro kulturní organizace likvidační, jakkoli vesměs fungují na principu vícezdrojového financován.

Rozpočet rezortu kultury oproti loňskému roku mírně stoupl, navíc ministerstvem zřizované příspěvkové organizace zaznamenaly nárůst mezi lety 2011 a 2012 o 225 mil. Kč. Zástupci kulturních neziskových organizací upozorňují na absenci kvalifikovaného náměstka pro oblast živého umění, která může být příčinou nedocenění podpory kulturních aktivit napříč regiony. Právě kulturní aktivity NNO, včetně prioritních akcí, jakými jsou významné mezinárodní festivaly divadla, tance, hudby, literatury ad. čelí největšímu ohrožení a mnohým hrozí likvidace.

K dopisu se obratem připojilo 42 neziskových organizací z celé ČR, vedle Prahy také Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Valašské Meziříčí a další. Kulturní NNO jsou nakloněny diskusi nad tématy reálného zavádění principů partnerství, o které se snaží vláda v době příprav nového programovacího období. Nabízejí bohaté zkušenosti profesionálů zapojených do významných evropských sítí.

Probíhá také online podpisová akce Zachraňte kulturu 2013, podpořit ji může každý u vás, pokud s textem petice souhlasí.

http://www.petice24.com/zachrate_kulturu_2013