9. 7. 2020, Aktuality Cirqueonu

Příměstské tábory – informace pro rodiče

První z našich příměstských táborů se nezadržitelně blíží, proto prosíme rodiče, aby věnovali pozornost následujícím informacím:

Tábor bude probíhat v CIRQUEONu na adrese Vlastislavova 11, Praha 4.

Konat se bude od pondělí do pátku vždy od 9 do 16 hodin. Děti můžete vodit už od 8:00.

DŮLEŽITÉ! Od všech dětí potřebujeme vyplněné a podepsané Prohlášení zákonného zástupce účastníka kurzu a Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Tyto formuláře budeme vybírat v pondělí před začátkem tréninku. Bez nich se není možné lekcí zúčastnit! Dokumenty si, prosím, stáhněte a vytiskněte. Případně budou také k dispozici na místě, podepsat je ale může jen plnoletý zákonný zástupce dítěte.

Prohlášení zákonného zástupce

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Podrobné informace budeme rozesílat mailem vždy ve čtvrtek před každým termínem tábora (věnujte pozornost také složce spam!).

Těšíme se na vás!