20. 2. 2013, Zpravodajství

Circus Now

I v České republice je více či méně známo, že devatenácté i dvacáté století zaznamenal americký cirkus velkou slávu, ohlas i pád. Málo se však ví, že i jednadvacáté století působí v USA celá řada malých i velkých, tradičních i novocirkusových, souborů, škol či iniciativ. Jedno z nejpozoruhodnějších a nejvýraznějších cirkusových hnutí posledních let se je spojeno s projektem nazvaným Circus Now.

Skupina lidí kolem Circus Now se stala kolektivním hlasem všech nově vzniklých i dlouhodobě existujících cirkusových škol, organizací, souborů i jednotlivců. Ti potřebují, aby se o nich začalo mezi americkým publikem znovu mluvit, a oni tak dostali šanci na svéprávné postavení mezi ostatními umělci i uměleckými druhy.

Na projektu Circus Now spolupracuje zhruba šedesát cirkusových organizací napříč Spojenými státy, přičemž sedm amerických metropolí (New York, Philadelphia, Minneapolis, Chicago, St. Louis, Seattle, San Francisco) bude v měsíci březnu hostit takzvaný cirkusový „showcase“, na němž bude prostřednictvím kabaretu, diskusí, setkávání s profesionály a prezentací nové knihy (The Ordinary Acrobat od Duncana Walla) představen současný stav cirkusových umění v USA.

Circus now tak nabídne kulturní diskusi nad americkým cirkusovým tématem, které samo o sobě přináší řadu otázek; jak dnes americký cirkus vypadá, co by na něm mělo diváky zajímat, čím může být společensky prospěšný? Na setkáních bude kolovat i petice, pod níž je podepsána více než stovka uznávaných umělců a minimálně padesát uměleckých komisí, které vyzívají k tomu, aby byl cirkus opět vnímán jako svéprávné umění.

 

Více o Circus Now zde

foto: archiv Circus Now