24. 5. 2021, Aktuality Cirqueonu

PRAVIDLA PRO VSTUP NA JEDNORÁZOVÉ TRÉNINKY V SOUVISLOSTI S COVID 19

Milý kurzisté,

Máme velikou radost, že pro vás můžeme opět otevřít brány Cirqueonu a vypsat jednorázové kurzy, na které se můžete hlásit přes náš rezervační systém. Než za námi zavítáte prosíme věnujte pozornost následujícímu článku, ve kterém se dozvíte vše potřebné.

Do prostoru CIRQUEONu (recepce a její přilehlé prostory, tréninkové haly) může vstoupit jen taková osoba, která se prokáže platným negativním testem splňujícím následující požadavky:

Děti: 

Čestné prohlášení rodiče, že jeho syn/dcera:

byl/a testována antigenním testem s negativním výsledkem v době posledních 72 hodin, nebo

byl/a testována RT-PCR testem s negativním výsledkem v době posledních 7 dnů, nebo

prodělal/a nemoc COVID – 19, uplynula u ní/něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o dítě bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Prohlášení bude odevzdáno na recepci k následné archivaci.

Čestné prohlášení může rodič vyplnit na místě. Děti si samy vyplňovat čestné prohlášení na místě nesmějí.

Dospělí: 

Předloží na recepci doklad (kopii/sms/mail) o tom, že:

a) osoba byla testována RT-PCR testem s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny, nebo

b) osoba byla testována POC testem na přítomnost antigenu viru nejdéle před 72 hodinami, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

VÝSLEDKY TESTŮ PROVEDENÝCH MIMO CERTIFIKOVANÉ PRACOVIŠTĚ NEPŘIJÍMÁME. 

Testy na místě neprovádíme ani nepřijímáme.

Bez předloženého potvrzení nebude umožněn vstup na kurz.

Děkujeme za pochopení.