12. 11. 2021, Zpravodajství

Letní Letná spouští CircusLink – digitální platformu pro evropské novocirkusové umělce.

Platforma umožní propojení novocirkusovým souborům z celé Evropy s dramaturgy divadel, festivalů a dalších akcí. Umožní dramaturgům najít představení pro jejich akce a souborům najít partnery pro jejich inscenace.

Festival Letní Letná je jedním ze čtyř partnerů v projektu, který je spolufinancován programem Kreativní Evropa. Zakladatelem a koordinátorem je nezisková organizace Archaos – Pôle National Cirque, organizátor jednoho z největších evropských novocirkusových festivalů, Biennale Internationale des Arts du Cirque. Dalšími partnery jsou: Vaudeville Rendez-vous z Portugalska, dánský DYNAMO Circus Festival a síť Baltic Nordic Circus Network ze Skandinávie a Pobaltí.

Hlavním záměrem platformy CircusLink, jako digitálního nástroje, je podporovat diverzifikaci umělecké nabídky na území celé Evropy. Dramaturgové zde naleznou představení, která odpovídají jejich konkrétním potřebám. Mohou zde také objevit umělce a soubory z celé Evropy a informovat se o jejich připravované tvorbě.

Umělci a soubory potřebují nyní, v době pandemie, pomoc s cestováním a se zviditelněním víc než kdy předtím. Na platformě CircusLink najdou seznam dramaturgů z celé Evropy a budou se jimi tak moci nechat oslovit jak pro spolupráci na představeních, tak pro turné či jiné společné projekty. CircusLink jim dále pomůže najít možnosti finanční pomoci a usnadnit přípravy turné.

Oficiální spuštění platformy proběhne 16. 11. 2021 v 15:00 online prostřednictvím aplikace Zoom a současně na facebooku projektu: www.facebook.com/CircusLink.